12.02.2019 року в КУ «Бериславська ЦРЛ» спільно з КНП «Бериславський РЦ ПМСД» та за участю першого заступника голови Бериславської районної державної адміністрації та голови Бериславської міжрайонної МСЕК відбулось підсумкове засідання медичної ради з питань роботи галузі охорони здоров’я району протягом 2018 року.

 

 

            Заслухавши та обговоривши доповідь заступника головного лікаря з медичної частини КУ “Бериславська ЦРЛ” та заступника головного лікаря з медичного обслуговування населення КНП “Бериславський районний ЦПМСД”  про підсумки діяльності закладів охорони здоров'я району за 2018 рік медична рада відмічає, що на протязі 2018 року заклади охорони здоров'я працювали на виконання нормативно – правових актів щодо проблем охорони здоров’я, покращення якості медичної допомоги, виконання державних, обласних, районних програм, забезпечення охорони материнства й дитинства, надання невідкладної допомоги, зміцнення матеріально – технічної бази, раціональне використання наявних матеріальних ресурсів, кадрового потенціалу, впровадження енергозберігаючих технологій.

 

 

                         

  

Фінансування КУ «Бериславська ЦРЛ» відбувається за рахунок медичної субвенції 30557,8 тис. грн..(в т.ч. залишки медичної субвенції 1102,9 тис. грн..), районного бюджету 3001,7 тис. грн. (в т.ч. залишки районного бюджету 326,1 тис. грн..), додаткової дотації 3594,40 тис. грн.., іншої дотації 17,3 тис. грн.., інгаляційна анестезія 10,0 тис. грн., залишок 2017 року по інвестиційним проектам в сумі 215,2 тис.грн., спеціального фонду 445,8 тис. грн.. та інших надходжень 1973.5 тис.грн. Кошторисні призначення передбаченні  на 2018 рік становили 39815,6 тис. грн. Затрати на одного мешканця району передбаченні на 2018 рік становили 843,55  грн.

     У 2018 році касові видатки на медикаменти склали 1727,7 тис. грн.., що на 17 % більше від минулого року,  касові видатки у 2017 році склали 1476,2 тис. грн..

Вартість ліжко-дня становить 27,33 грн., що на 43 % більше в порівнянні з минулим роком, у 2017 році вартість ліжко-дня складала 19,15 грн. Вартість ліжко-дня пільгових категорій (учасники АТО) – 51,5 грн.

   У 2018 році на харчування було передбачено коштів в сумі 446,2 тис. грн.., що на 28,1 % більше від минулого року,  касові видатки у 2017 році склали 348,3 тис. грн.. Вартість ліжко-дня 13,54 грн., що на 32 % більше в порівнянні з минулим роком, у 2017 році вартість ліжко-дня складала 10,23 грн. Вартість ліжко-дня пільгових категорій (учасники АТО) – 45,7 грн.

 

         В Бериславській центральній районній лікарні медична допомога населенню району надається в поліклініці на 178 відвідувань в зміну, та стаціонарних відділеннях на 161 ліжко до складу яких входять:

 

    Терапевтичне відділення на 50 ліжок в тому числі 20-неврологічних, інфекційне – 20 ліжок, хірургічне – 40 ліжок, із них 15 ліжок травматологічних, відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії на 6 ліжок, акушерсько-гінекологічне – 25 ліжок, дитяче – 20 ліжок, клініко-діагностична лабораторія та фізіотерапевтичний кабінет. Забезпеченість ліжками складає 34,5 на 10 тисяч населення .

 

    Протягом 2018 року у  відділеннях районної лікарні було проліковано 6464 хворих в тому числі 3258– сільських мешканців, 1209 дитини. Прийнято пологів в акушерсько - гінекологічному відділенні – 227, народжено 227 дітей. Показник роботи ліжка склав 321,5 проти 339,6 в 2017 році . Показник виконання ліжкодня склав 96,0 % проти 100 % в 2017 році.

    В поліклінічному відділенні районної лікарні протягом 2018 року зареєстровано 210135  звернень громадян, в тому числі з приводу проведення профілактичних оглядів – 123055 осіб, з приводу  захворювань – 87080 пацієнтів. В 2017 році було зареєстровано 213852 звернення до поліклініки.

 

Основні демографічні показники за 2018 рік склали:

- показник народжуваності – 7,2 на 1 тисячу населення (2017 рік - 8,5 на 1 тис.нас.).

- показник смертності – 14,8  на 1 тисячу населення (2017 рік - 14,1 на 1 тис.нас.).

- показник природнього приросту –  -7,6 (2017 рік – 5,6).

 

    Показник загальної захворюваності  за 2018 року: 497,6 на 1 тис. населення (2017 рік – 420,4 на 1 тис.нас.).

   

 

  Показник захворюваності на туберкульоз за 2018 року: 58,4 на 100 тис. населення (2017 рік – 41,9 на 100 тис.нас.).

 

    Показник захворюваності на онко-патологію за 2018 року: 374,2 на 100 тис. населення (2017 рік – 385,8 на 100 тис.нас.).

   

   Складною залишається кадрова ситуація. Відмічається недоукомплектованість сімейними лікарями, особливо в сільській місцевості. На кінець 2018 року укомплектованість лікарями в первинній ланці становить 66,6%.

 

 

      З метою підвищення ефективності діяльності закладів охорони здоров'я та подальшого розвитку Бериславського Госпітального округу медична рада вирішила:

  1. Доповіді заступників головного лікаря КУ “Бериславська ЦРЛ” та КНП “Бериславський районний ЦПМСД” про підсумки роботи за 2018 рік прийняти до відома.
  2. Пріоритетними напрямками галузі на 2019 рік вважати:
  • Збереження показників якості надання медичної допомоги на рівні середньо-обласних;
  • Забезпечення виконання державних, обласних та районних програм в галузі охорони здоров’я.
  • Зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичного закладу, оновлення обладнання та медичної апаратури, а саме: придбання томографа, мамографа.
  • Залучення молодого кадрового потенціалу з придбанням для них житла.