07.02.2018 року в комунальній установі «Бериславська ЦРЛ» сумісно з КЗ «Бериславський РЦ ПМСД» відбулось підсумкове засідання медичної ради з питань роботи галузі охорони   здоров’я району протягом 2017 року.

  Заслухавши та обговоривши доповідь заступника головного лікаря з медичної частини КУ “Бериславська ЦРЛ” та заступника головного лікаря з медичного обслуговування населення КЗ “Бериславськийрайонний ЦПМСД”  про підсумки діяльності закладів охорони здоров'я району за 2017 рік медична рада відмічає, що на протязі 2017 року заклади охорони здоров'я працювали на виконання нормативно – правових актів щодо проблем охорони  здоров’я,  покращення якості медичної допомоги, виконання державних, обласних, районних програм, забезпечення охорони материнства й дитинства, наданняневідкладної допомоги, зміцнення матеріально - технічної бази, раціональне використання наявних матеріальних ресурсів, кадрового  потенціалу,  впровадження енергозберігаючих технологій. 

  Фінансування КУ «Бериславська ЦРЛ» відбувається за рахунок медичної субвенції 26097,9 тис. грн.., районного бюджету 1501,1 тис. грн., додаткової дотації 2607,0 тис. грн.., іншої субвенції 60,6 тис. грн.., державної субвенції 12,1 тис. грн.., бюджету розвитку 3938,2 тис. грн.., спеціального фонду 333,4 тис. грн.. та інших надходжень 1066,7 тис.грн. Кошторисні призначення передбаченні  на 2017 рік становлять 35617,0 тис. грн. Затрати на одного мешканця району передбаченні на 2017 рік становлять 737,4 грн. Вартість одного ліжко-дня по медикаментам за 2017 рік склали 19,15 грн. Для пільгових категорій населення вартість одного ліжко-дня по медикаментам дещо вища, а саме – 34,49 грн., при нормі 65,00 грн. Вартість одного ліжко-дня по харчуванню за 2017 року склала  10,59  грн., для пільгових категорій  55 грн. 00 коп., при нормі 55,00 грн.

  Заробітна плата працівникам КУ «Бериславська ЦРЛ» за 2017 року виплачено своєчасно. На оплату енергоносіїв за 2017 р. використано 2820,5 тис. грн. (7,9 % від усіх видатків установи). 

  В Бериславській центральній районній лікарні медична допомога населенню  району надається в поліклініці на 148 відвідувань  в зміну, та  стаціонарних  відділеннях  на  166 ліжок до складу яких входять:

 • терапевтичне відділення на 55 ліжок в тому числі 20-неврологічних, 
 • інфекційне – 20 ліжок, 
 • хірургічне – 40 ліжок, із них 15 ліжок травматологічних, 
 • відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії на 6 ліжок, 
 • акушерсько-гінекологічне – 25 ліжок, 
 • дитяче – 20 ліжок, 
 • клініко-діагностична лабораторія та фізіотерапевтичний кабінет. 

  Забезпеченість ліжками складає 34,5 на 10 тисяч населення.

   Протягом 2017 року у відділеннях районної  лікарні було проліковано 6692 хворих  проти 7456 у  2016 році.  Прийнято пологів в пологовому відділенні – 280, народжено  280 дітей. Всього по району на протязі2017  року народилося  411 дітей проти  394 новонароджених у 2016році. Показник роботи ліжка на протязі 2017 року склав 339,6  проти 366,5 у 2016 році. Показник виконання ліжкодня у 2017році склав 100 %, У 2016 році даний показник складав 107,9%.  Показник  внутрішньолікарняної  летальності  залишився  на  рівні 2016 року.   В поліклінічному  відділенні районної  лікарні на протязі 2017 року  прийнято 213852  особи, проти  211759 у 2016 році. Із них  з приводу проведення  профілактичних оглядів  прийнято  125796  осіб,  з приводу захворювань – 88056 пацієнтів. 

    Основні демографічні показники у 2017 році склали:

 • показник народжуваності – 8,5 на 1 тисячу населення проти 8,2 у 2016 році.
 • показник смертності – 14,1 на 1 тисячу населення проти 15,2  у 2016 році.
 • показник природнього приросту –  -5,6  проти  -7 у 2016 році.
Показник загальної захворюваності: 420,4 на 1 тис. населення протии 402,8 у 2016 році.
Показник захворюваності серцево-судинної системи: 11,9 на 1 тис.населення проти 17,9 у 2016 році.
Показник захворюваності дихальної системи: 215,7 на 1 тис.населення проти 126,0 у 2016 році.
Показник захворюваності на туберкульоз: 41,9 на 100 тис.населення проти 56,1 у 2016 році.
Показник захворюваності на онко-патологію: 385,8 на 100 тис.населення 292,7 у 2016 році.

  Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів», наказу Міністерства охорони здоров'я України від 20 лютого 2017 року № 165 «Про затвердження примірного положення про госпітальний округ», розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 197-р «Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Херсонської області», листа МОЗ України від 20 липня 2017 року № 19.1-07/1345/19678 щодо створення госпітальних рад, Бериславський район став одним із чотирьох Госпітальних округів Херсонської області.  До Бериславського Госпітального округу увійшли лікувально-профілактичні заклади, які надають вторинну медичну допомогу Бериславського, Великоолександрівського,  Нововоронцовського,  Високопільського  районів та Кочубеївська ОТГ. Кількість населення, що мешкає на території округу становить 109 421 особа, в тому числі: 38 000 міського населення та 71 421 сільського населення. У лікувально-профілактичних закладах вторинного рівня Бериславського Госпітального округу  розгонуто 453 стаціонарних ліжка, в тому числі: 166 ліжок в КУ «Бериславська ЦРЛ», 121 ліжко в  КЗ«Великоолександрівська ЦРЛ», 95 ліжок в КЗ «Нововоронцовська ЦРЛ» та 71 ліжко в КЗ «Високопільська ЦРЛ». Забезпеченість лікарями в лікувально-профілактичних закладах вторинного рівня складає 67,8 %. 

  13.10.2017 року на базі Бериславської районної ради було проведено перше засідання госпітальної ради  Бериславського Госпітального округу. У засідання прийняли участь всі представники  Госпітальногоокругу.  Основним питанням порядку денного було обрання голови, заступника голови та секретаря госпітальної ради Бериславського Госпітального округу. Шляхом голосування головою госпітальної ради Бериславського  госпітального округу був обраний – Кардава С.С. – головний лікар КУ «Бериславська ЦРЛ».  Протягом жовтня – грудня місяця 2017 року членами Госпітальної ради були проведені ознайомчі виїзди до Нововоронцовської  ЦРЛ, Великоолександрівської ЦРЛ та Високопільської ЦРЛ. Основною метою даних виїздів було ознайомлення з матеріально-технічною базою, можливостями та кадровим потенціалом лікувальних закладів – учасників  Бериславського Госпітального округу.  02 листопада 2017 року під час виїзного засідання членів Госпітальної ради до КЗ «Нововоронцовська  ЦРЛ» було вирішено визнати КУ «Бериславська ЦРЛ» як перспективну багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування першого рівня. Під час виїзного засідання членів Госпітальної ради до КЗ «Високопільська ЦРЛ», яке відбулося 16 грудня 2017 року,  всі учасники Бериславського Госпітального округу отримали завдання стосовно планування перспективного розвитку Госпітального округу.

  Відповідно до листів від центральних районних лікарень надісланих до КУ «Бериславська ЦРЛ»  10.01.2018 з Великоолександрівської ЦРЛ, 11.01.2018 з Високопільської ЦРЛ, 12.01.2018  з НововоронцовськоїЦРЛ визначено напрямки розвитку вищезазначених лікувально – профілактичних закладів у складі Бериславського госпітального округу: КЗ «Великоолександрівська ЦРЛ» - лікарня планового лікування, КЗ«Нововоронцовська ЦРЛ» - лікарня реабілітації, хоспісної допомоги, КЗ «Високопільська ЦРЛ» - лікарня відновлювального лікування.  

  Складною залишається кадрова ситуація. Відмічається  недоукомплекто-ваність сімейними лікарями, особливо в сільській  місцевості.  На кінець  2017 року укомплектованість лікарями в первинній ланці становить 66,6%.       

  З метою підвищення ефективності діяльності закладів охорони здоров'я населення медична рада вирішила:

1.  Доповіді заступників головного лікаря КУ “Бериславська ЦРЛ” та КЗ “Бериславський районний ЦПМСД” про підсумки роботи за 2017 рік прийняти до відома.
2.  Пріоритетними напрямками галузі на 2018 рік вважати:

  • Збереження показників якості надання медичної допомоги на рівні середньо-обласних;
  • Забезпечення виконання державних, обласних та районних програм  в галузі охорони здоров’я.
  • Зміцнення матеріально-технічної  бази лікувально-профілактичного закладу, оновлення обладнання та медичної апаратури, а саме: придбання томографа, мамографа, дихального апарату.
  • Залучення молодого кадрового потенціалу з придбанням для них житла.
  • Добудова акушерсько-гінекологічного корпусу.

3. Заступникам головного лікаря КУ “Бериславська ЦРЛ” та КЗ         “Бериславський районний ЦПМСД”:

      3.1 Забезпечити реалізацію вищезгаданих пріоритетів у розвитку  охорони здоров'я в районі.

термін  —  протягом року

      3.2 Забезпечити контроль за ефективністю щотижневого моніторингу за патронажем немовлят, диспансеризацію вагітних, обстеженням            населення на туберкульоз та онкопаталогію.

термін — протягом року

       3.3            Залучати відповідні структури для контролю за безпекою життя немовлят в асоціальних сім'ях, при необхідності  ініціювати розгляд питання про вилучення дітей із зазначених сімей.

термін — протягом року

       3.4            Проводити експертні оцінки якості ведення медичної документації,  дотримання стандартів надання медичної допомоги.

термін — протягом року

       3.5            Щоквартально аналізувати стан первинного виходу на інвалідність     осіб працездатного віку, вжити заходів щодо її зменшення.

термін — протягом року 

Голова медичної ради                                              С.С. Кардава

Секретар медичної ради                                              О.І. Гуліда